Kodėl verta rinktis Biodujų jėgainę?

Nes...

  • tampate energetiškai nepriklausomas

  • gaunate paildomą pajamų šaltinį

  • išnaudojate visas atliekų srauto galimybes

  • prisidedate prie tvarumo

  • paprastas prižiūrėjimas

ENERGY FROM MANURE

Kaip tai veikia

Šviežias mėšlas yra tiekiamas tiesiai į saugyklą, kurioje jis yra maišomas pastovioje temperatūroje (39-42°C), o anaerobiniai organizmai gamina metano dujas, kurios yra nukreipiamos į konteinerį. Ten išfiltruojame sierą ir naudodami vidaus degimo variklį bei generatorių gaminame energiją, šilumą. Po fermentacijos digestatas būna skystesnis, todėl idealiai tinka laukams ir pievoms tręšti.

Ko jums reikia?

  • Ne mažiau kaip 1500 m³ srutų per metus;

  • Laisvo 200 m² ploto;

  • Šviežio mėšlo.